Uzm. Dr. Yunus Emre ÖZDEN


Uzm. Dr. Yunus Emre ÖZDEN
Eğitim ve Çalışma Hayatı:

2017: Doktora / Hacettepe Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi
2013: Yüksek Lisans / Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2013: Lisans / Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
​​​​​​​2007: Lise Sayısal Alan / Kuleli Askeri Lisesiemre.ozden@yeditepe.edu.tr

Detaylı Bilgi

5. Akademik Ünvanlar 

Araştırma Görevlisi:   Protetik Diş Tedavisi Hacettepe Üniversitesi 2013-2017

Öğretim Görevlisi:   Protetik Diş Tedavisi   Yeditepe Üniversitesi 2017-…

6. Doktora Tezi : 

“MONOLİTİK ZİRKONYA RESTORASYONLARDA SİNTERLEME SÜRESİNDEKİ DEĞİŞİMİN MARJİNAL VE İNTERNAL ARALIĞA ETKİSİ” 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Barış GÜNCÜ (Ankara, 2017)

7. Yayınlar 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler.

1. Yunus Emre ÖZDEN, Mustafa Barış GÜNCÜ “Effect of sintering time on the marginal and internal fit of monolithic zirconia restorations.” GREATIST 2017 International Dentistry Congress, İstanbul, 2017 (Sözlü Sunum)

2. Büşra ŞENÖZ, Yunus Emre ÖZDEN, Buket ACAR “Bir maksiller locator ataşman tutuculu implant destekli overdenture Protez Planlaması ve Dizaynı: Bir Vaka Sunumu ve 2 Yıllık Takip” GREATIST 2017 International Dentistry Congress, İstanbul,2017 (Poster Sunumu)

3. Yunus Emre ÖZDEN, Burak AĞAR, Büşra ŞENÖZ, “Maksiller Anterior Bölgede Lightroom Bilgisayar Programı Kullanılarak Yapılan Dijital Renk Analizi.”, TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2017 (Poster Sunumu)

4. Büşra ŞENÖZ, Yunus Emre ÖZDEN, Göknur TOPALOĞLU, “ Maksiller ve Mandibular Tam Dişsizliği Olan Hastanın İmplant Destekli Bar Tutuculu Overdenture Protezler ile Rehabilite Edilmesi, 2 Yıllık Takip” Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslarası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2017 (Poster Sunumu)

5. Ahmet ŞANVER, Yunus Emre ÖZDEN, Burak AĞAR, Fatma PEHLİVANLAR, “In the patient with enamel hypoplasia, smile design with the photoshop programme, a case report.”, 22nd BaSS Congress, Selanik, Yunanistan, 2017 (Poster Sunumu)

6. Aktaş G., Güncü M.B., Özden Y.E., Akman A.C., “Immediate placement and loading of a maxillary single-tooh implant: A 3 year follow-up case report.” World Academy of Innovative Implantology, Antalya, Nisan 2015 (Poster Sunumu)

7. Güliz AKTAŞ, Mustafa Barış GÜNCÜ, Yunus Emre ÖZDEN, Cenk Ahmet AKCAN, Alper AKTAŞ, “Polidiasteması ve maksiller molar diş kaybı olan hastada ortodontik yer açılması.” TPID 22. Uluslarası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2015 (Poster Sunumu)

8. Yunus Emre ÖZDEN, Mustafa Barış GÜNCÜ, Güliz AKTAŞ, Erhan DURSUN; 'Implant- prosthetic rehabilitation for a patient with unilateral cleft lip and palate: two year clinical follow-up. EAO 24rd Annual Scientific Meeting 24-26 Eylül 2015., Stockholm, İsveç, 2015 (Özet bildiri) 

9.Güliz AKTAŞ, M.Barış GÜNCÜ, Yunus Emre ÖZDEN, Alper AKTAŞ “Prosthetic Rehabilitation of Parkinson’s Disease Patient with Dental Implants; A case Report.” Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu; Antalya, Türkiye, 2015 (Poster Sunumu)

10. M.Barış GÜNCÜ, Yunus Emre ÖZDEN, Güliz AKTAŞ, “Smile design with photoshop computer programme: a case report.” EPA Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 2014)

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1. M.Barış GÜNCÜ, Yunus Emre ÖZDEN, Güliz AKTAŞ, Erhan DURSUN; "Photoshop" Programı Yardımıyla "Altın Oran" Kullanılarak Yapılan Dijital Gülüş Tasarımı, Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases 2015; 1(4):267-71

8. İdari Görevler 

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ADA Survey Komitesi Üyeliği

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Kliniği Direktör Yardımcılığı  

9. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Alınan Ödüller 

1. Yunus Emre ÖZDEN, Mustafa Barış GÜNCÜ “Effect of sintering time on the marginal and internal fit of monolithic zirconia restorations.” GREATIST 2017 International Dentistry Congress, İstanbul,2017 (Sözlü Sunum 1.liği Ödülü)

2. Büşra ŞENÖZ, Yunus Emre ÖZDEN, Buket ACAR “Bir maksiller locator ataşman tutuculu implant destekli overdenture Protez Planlaması ve Dizaynı: Bir Vaka Sunumu ve 2 Yıllık Takip” GREATIST 2017 International Dentistry Congress, İstanbul,2017 (Poster Sunumu Üçüncülük Ödülü)