Öğr. Gör. Dr. Nigora ÇELEN


Öğr. Gör. Dr. Nigora ÇELEN
Eğitim ve Çalışma Hayatı:

2015 : Yeditepe Üniversitesi, Ortodonti / Doktora
2011 : Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Lisans
2004 : Lise Republic Art College of Uzbekistan Güzel Sanatlar Lisesi / Dizayn Bölümünigora.azimova@yeditepe.edu.tr

Detaylı Bilgi

7. Yayınlar
 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1. Azimova N, Germec-Cakan D, Tozlu M. “Segmental Alveolar Distraction in a Patient with Bilateral Cleft Lip and Palate” 91st Congress of the European Orthodontic Society, Venice 2015. (Poster Sunumu)
2. Azimova N, Germec-Cakan D, Ozgur F. ''Nasoalveolar Molding of Severe Bilateral Cleft Lip and Palate - Case Report'' 13th International Congress of Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies and 16th Annual Meeting of Indian Society of Cleft Lip, Palate and Craniofacial Anomalies, Chennai 2017. (Poster Sunumu)
3. Germec-Cakan D, Tozlu M, Azimova N. ''A New Curvilinear Approach for Interdental Distraction Osteogenesis in Cleft Lip and Palate'' 13th International Congress of Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies and 16th Annual Meeting of Indian Society of Cleft Lip, Palate and Craniofacial Anomalies, Chennai 2017. (Poster Sunumu)
4. Çakan D, Çelen N, Tozlu M.  ''Diş ve Diş-Kemik Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Yüz Yumuşak Dokuları Üzerine Transversal Etkileri'' 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 26, Ankara, 2017 (Sözlü Bildiri)

7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
1. D.G. Çakan, M. Tozlu, N. Azimova. Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Erişkin Tedavileri. Treatments of Adults with Cleft Lip and Palate. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Özel Dergisi 2(3):82-90 (2016)

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 
1. Azimova N, Nur RB, Özdemir F. ''Pekiştirme döneminde hasta memnuniyetinin, şikayetinin ve ağız hijeninin değerlendirilmesi'' XIII. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 98, İstanbul, 2013 (Poster Sunumu)
2. Azimova N, Tozlu M, Diren S. ''Mini-İmplant Ring Aparatının Sınıf III Malokluzyon Tedavisinde Kullanımı - Olgu Sunumu'' XIV. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri Kitapçığı 332, Ankara, 2014 (Poster Sunumu)
3. Azimova N, Özdemir F, Tozlu M. ''Manuel Dril Frez ile Yapılan Transmukozal Dekortikasyon İşleminin Diş Hareketine Etkileri'' XIV. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 0429, Eskişehir, 2015 (Poster Sunumu)

7.6. Diğer Yayınlar 

8. Projeler

9. İdari Görevler 

Ada Komisyonu Destek Komitesi üyesi
Bilgi Yönetimi Komite üyesi
Hasta ve Yakınlarının Hakları ve Eğitim Komite'si üyesi
Hasta Dosyası Denetim Komite üyesi

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri 

Türkiye Ortodonti Derneği
Avrupa Ortodonti Derneği (European Orthodontic Society)
Dudak Damak Yarıkları Derneği
Amerika Ortodonti Derneği (American Association of Orthodontics)

11. Ödüller 

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler 

DENT 461 – Ortodontide tanı ve tedaviler: Fabrication of removable orthodontic appliance 
DENT 550 –  Klinik ortodonti pratiğine giriş 

13. Verdiği Kurslar

Derya Germeç Çakan, Murat Tozlu, Nigora Çelen. Alveoler Distraksiyon: Temel Yöntemler ve Güncel Yaklaşımlar (Hand-On). 4. Uluslararası Dudak Damak yarıkları Derneği Kongresi, 21-24 Eylül, İzmir, 2017 (Kurs Koordinatörlüğü)