Dr. Öğr. Üyesi Tuba AYHAN


Dr. Öğr. Üyesi Tuba AYHAN
Eğitim ve Çalışma Hayatı:

2012: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği, Endodonti / Doktora
2007: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği / Y. Lisanstuba.ayhan@yeditepe.edu.tr

Detaylı Bilgi

Yayınlar

Tezler 
Dört Farklı kök kanalı irrigasyon yönteminin E.faecalis ile enfekte edilen kök kanallarındaki antibakteriyal etkinliklerinin in vitro-karşılaştırılması.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

Sözlü Bildiriler
1. Tuba Ayhan, Rabia Figen Kaptan, Sadık Kalaycı, Fikrettin Şahin. An in vitro comparison of antibacterial effects of four different root canal irrigation methods in root canals infected with Enterococcus faecalis. (FDI 101.Dünya Diş Hekimliği Kongresi İstanbul 2013) (Sözlü Sunum)
 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Endodonti Derneği
Türk Diş Hekimleri Birliği
Avrupa Endodonti Derneği (ESE-Certified Member)