Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖVSAY


Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖVSAY
Eğitim ve Çalışma Hayatı:

2013: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti / Doktora 
2007: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti / Y. Lisans 
2007: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği / Lisansemre.ovsoy@yeditepe.edu.tr

Detaylı Bilgi

Yayınlar  

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
The Repair of Furcal Perforations in Different Diameters with Biodentine, MTA, and IRM Repair Materials: A Laboratory Study Using an E. Faecalis Leakage Model,Biomed Research International, Volume 2018, Article ID 5478796  

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.   
1- Ovsay E, Kaptan RF, Bayırlı G. “Non-surgical menagement of large periapical lesions using conventional endodontic treatment” 15 th Biennial congress of the European Society of Endodontology. Rome 2011, September, 14-17th (Poster sunumu olarak tebliğ edilmiştir). 

2- Övsay E, Kaptan F. “Kök kanallarından kırık aletlerin uzaklaştırılması: Olgu Sunumları” Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi, Point Barbaros Otel, 27-28 Nisan 2012, İstanbul (Poster sunumu olarak tebliğ edilmiştir). 

3- Övsay E, Kaptan RF. “Endodontic Surgery: Treatment Of Periapical Lesions Caused By Trauma A Case Report” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye (Poster sunumu olarak tebliğ edilmiştir). 

4- Övsay E, Kaptan RF, Karapınar-Kazandağ M. “Kök kanallarından kırık aletlerin uzaklaştırılması: Olgu Sunumu” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye (Sözlü sunum). 

5- Övsay E, Pamukçu EG, Farklı kök kanal konfigürasyonlarının klinik olarak değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye (Poster Sunumu). 

6- Övsay E, Kaptan RF, “Furkal Perforasyon Kaynaklı Oluşan Mikrosızıntı” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi 19-22 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (Sözlü sunum).  

7- Ovsay E, Kazandağ MK, Kaptan RF, Impact of Experience on Cyclic Fatique of Revo-S Rotary Instruments, ESE Barcelona 2016 Poster Presentation  

8- Ovsay E, Tanalp J, Kırık Aletlerin Kök Kanallarından Çıkarılması, 13. Endododnti  Derneği Bilimsel Kongresi Kapadokya  

9- Dt. Vahide Hazal Yargıcı, Dr. Emre Övsay, Prof. Dr. Rabia Figen Kaptan Biyomateryaller Kullanılarak Yapılan Perforasyon Tamiri- 3 Olgu Sunumu, 2016, 13. Endodonti Derneği Bilimsel Kongresi Kapadokya  

10- Emre Övsay, Furkal Perforasyon Kaynaklı Oluşan Mikrosızıntı, 13. Endododnti Derneği Bilimsel Kongresi Kapadokya, Oral Presentasyon,2016 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  
Ovsay E, Kaptan RF, Bayırlı G. “Geniş periapikal lezyonların geleneksel endodontik tedavi ile iyileşmesi” Roots the international magazine of endodontics 17:24-28, 2012. 

Ovsay E, Kaptan RF. “Kök kanallarından kırık aletlerin uzaklaştırılması” Roots the international magazine of endodontics 19:10-16, 2013. 

Övsay E, Kaptan RF. Pulpa canlılığının incelenmesi, Dişhekimliği Dergisi sayı 109: 52-54, 2013. 

Övsay E, Baser Can ED, Kaptan RF. “Travma sonucu oluşan geniş periapikal lezyonların endodontik cerrahi ile tedavisi: Olgu sunumu” Roots the international magazine of endodontics 2:6-8, 2013. 

Övsay E, Pamukçu Güven E,Küçükazı ve Büyükazı dişlerine ait farklı kök kanal konfigürasyonlarının klinik olarak deperlendirilmesi. Türk Diş Hekimliği Dergisi,Ocak 2016.93:9-15 

 

İdari Görevler  

İç Denetim ( Ekip Lideri) 
Doktora Öğrencileri Sorumlusu 
Web Sitesi Bölüm Sorumlusu 

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 

Türk Endodonti Derneği 
ESE(European Society of Endodontics)

 

Ödüller  

Poster ikincilik ödülü