Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖVSAY


Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖVSAY
Eğitim ve Çalışma Hayatı:

2007 : Yüksek lisans
2013 : Phd.emre.ovsoy@yeditepe.edu.tr

Detaylı Bilgi

Yayınlar

Uluslararası kongrelerde sunulan bildiriler:  
 1- 1 Ovsay E, Kaptan RF, Bayırlı G. “Non-surgical menagement of large periapical lesions using conventional endodontic treatment” 15 th Biennial congress of the European Society of Endodontology. Rome 2011, September, 14-17th (Poster sunumu olarak tebliğ edilmiştir). 
 
2- Övsay E, Kaptan F. “Kök kanallarından kırık aletlerin uzaklaştırılması: Olgu Sunumları” Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi, Point Barbaros Otel, 27-28 Nisan 2012, İstanbul (Poster sunumu olarak tebliğ edilmiştir). 
 
3- Övsay E, Kaptan RF. “Endodontic Surgery: Treatment Of Periapical Lesions Caused By Trauma A Case Report” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye (Poster sunumu olarak tebliğ edilmiştir). 
 
4- Övsay E, Kaptan RF, Karapınar-Kazandağ M. “Kök kanallarından kırık aletlerin uzaklaştırılması: Olgu Sunumu” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye (Sözlü sunum). 
 
5- Övsay E, Pamukçu EG, Farklı kök kanal konfigürasyonlarının klinik olarak değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye (Poster Sunumu). 
 
6- Övsay E, Kaptan RF, “Furkal Perforasyon Kaynaklı Oluşan Mikrosızıntı” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi 19-22 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (Sözlü sunum). 
 
7- Ovsay E, Kazandağ MK, Kaptan RF, Impact of Experience on Cyclic Fatique of Revo-S Rotary Instruments, ESE Barcelona 2016 Poster Presentation 
 
8-  Ovsay E, Tanalp J, Kırık Aletlerin Kök Kanallarından Çıkarılması, 13.    Endododnti Derneği Bilimsel Kongresi Kapadokya  
 
9- Dt. Vahide Hazal Yargıcı, Dr. Emre Övsay, Prof. Dr. Rabia Figen Kaptan          Biyomateryaller Kullanılarak Yapılan Perforasyon Tamiri- 3 Olgu Sunumu, 2016, 13. Endodonti Derneği Bilimsel Kongresi Kapadokya 
 
10- Emre Övsay, Furkal Perforasyon Kaynaklı Oluşan Mikrosızıntı, 13. Endododnti Derneği Bilimsel Kongresi Kapadokya, Oral Presentasyon 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER/NATIONALPAPERS
11- Ovsay E, Kaptan RF, Bayırlı G. “Geniş periapikal lezyonların geleneksel endodontik tedavi ile iyileşmesi” Roots the international magazine of endodontics 17:24-28, 2012. 
 
12-Ovsay E, Kaptan RF. “Kök kanallarından kırık aletlerin uzaklaştırılması” Roots the international magazine of endodontics 19:10-16, 2013. 
 
13- Övsay E, Kaptan RF. Pulpa canlılığının incelenmesi, Dişhekimliği Dergisi sayı 109: 52-54, 2013. 
 
Dersler
Endodonti III
Endodonti IV
Website*