Dr. Öğr. Üyesi Burcu DİKİCİ


Dr. Öğr. Üyesi Burcu DİKİCİ
Eğitim ve Çalışma Hayatı:

2018: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi / Dr. Öğr. Üyesi
2009: ……….
2005: ……….burcu.dikici@yeditepe.edu.tr

Detaylı Bilgi

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 
1) Yurdaguven H, Tanalp J, Toydemir B, Mohseni K, Soyman M, Bayirli G. The Effect of Endodontic Irrigants on the Microtensile Bond Strength of Dentin Adhesives. JOE Volume 35, Number 9, September 2009

Projeler ve Akademik Çalışmalar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1)Yurdagüven H, Say EC, Toydemir B, Müezzinoğlu H, Soyman M. ER:YAG Lazer ve farklı adeziv sistemlerin birlikte uygulanması ile oluşturulan hibrit tabakasının aside direncinin incelenmesi. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Kongresi İstanbul, 9-11 Kasım 2006
2) Yurdagüven H, Say EC, Toydemir B, Müezzinoğlu H, Soyman M. Effect of ER: YAG laser on acid resistance of hybrid layer. IADR Continental European and Israeli Divisions Thessaloniki 26-29 September, 2007 (poster presentation).
3) Yurdagüven H, Tanalp J, Toydemir B, Mohseni K, Soyman M. Effect of endodontic irrigants on microtensile bond strength of adhesives. PEF IADR London 10-12 September 2008. Number 0727 (poster presentation).
4)E. Can Say, H. Yurdagüven, B. Toydemir, and M. Soyman. Effect of Perfusion On Bonding of Resin Cement to Dentin. IADR CED Congress Münich, 10-12 Sep 2009. (poster presentation).
5) B Dikici, Soyman M, Yurdagüven H . Bond strengths of Class V restorations with different adhesives after conventional and laser preparation. Conseuro Congress 13-15 October 2011 (poster Presentation)
6) Gokce AK, Dikici B, Benderli YG,Sİrinsukan N. MICROTENSILE BOND STRENGTH OF RESIN CEMENT-ADHESIVE SYSTEMS IN DIFFERENT DENTIN DEPTHS. Conseuro Congress 13-15 October 2011 (poster Presentation)
7) Can E, Dikici B, Guler N. An alternative bleaching approach of discolored extracted tooth for the treatment of anterior edentulous space . Conseuro Congress 13-15 October 2011 (poster Presentation)


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1) H.Yurdagüven, B.Dikici. Self adeziv simanların bağlanması. Türk Dişhekimliği Dergisi.22-04-2011 tarihinde yayın için kabul edilmiştir.
2) E.Can, H.Yurdagüven, B.Dikici, BD.Serin, M.Soyman. Er:YAG Lazerin asit veya self-etching primer ile birlikte uygulanmasının mine yüzey morfolojisi üzerine olan etkisi. Yeditepe Klinik Dergisi 03-03-2011 tarihinde yayın için kabul edilmiştir.


Diğer Yayınlar :
1) A Aykor, B Toydemir. Dişlerin beyazlatılması ve ticari ürünlerle ilgili klinik bilgiler. Diş Hekimliği Dergisi, Sayı 71, 46-52 , Ekim 2006.
2) Esra Can, Burcu Dikici. Muaynehane pratiğinde kompozitlerle ilgili merak edilenler. Türk Diş Hekimliği Dergisi, Mart- Nisan ,2011