Doç. Dr. Murat TOZLU


Doç. Dr. Murat TOZLU
Eğitim ve Çalışma Hayatı:

2010: Yeditepe Üniversitesi, Ortodonti / Doktora
1999: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Lisansmurat.tozlu@yeditepe.edu.tr

Detaylı Bilgi

Yayınlar  

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  

A1. M.Tozlu, M.O.Oztoprak, T.Arun. “Comparison Of Shear Bond Strengths Of Ceramic Brackets With Different Time Lags Between Lasing And Debonding” Lasers in Medical Science (ISI Kapsamında)27,1151-1155 (2012) 

A2. F.Ozdemir, M.Tozlu, D.Cakan. “Cortical Bone Thickness of the Alveolar Process Measured on CBCT in Patients with Different Facial Types” American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics (ISI Kapsamında)143,190-196 (2013) 

A3. M.O.Oztoprak, D. Nalbantgil, A.S.Erdem, M.Tozlu, T.Arun. “Debonding of ceramic brackets by a new scanning laser method” American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics (ISI Kapsamında) 138,195-200 (2010) 

A4. D.Nalbantgil, M.O.Oztoprak, M.Tozlu, T.Arun. “Effects of different application durations of ER:YAG laser on intrapulpal temperature change during debonding” Lasers in Medical Science (ISI Kapsamında) 26,735-740 (2011) 

A5.  D.Nalbantgil, M.Tozlu, M.O.Öztoprak, F.Özdemir, T.Arun. “FEM Analysis of a New Miniplate: Stress Distribution on thePlate, Screws and the Bone” European Journal of Dentistry 6,9-15 (2012) 

A6. M.O.Oztoprak, M.Tozlu, U.Iseri, F.Ulkur, T.Arun. “Effects of different application durations of scanning laser method on debonding strength of laminate veneers” Lasers in Medical Science (ISI Kapsamında) 27,713-716 (2012) 

A7. M.Tozlu, D.Nalbantgil, F.Ozdemir. “Effects of a Newly Designed apparatus on Orthodontic Skeletal Anchorage” European Journal of Dentistry 7, 83-88 (2013) 

A8. F.Ozdemir, M.O.Oztoprak, H.Biceroglu, M.Tozlu. “A report on the use of Er:YAG laser for pilot hole drilling prior to miniscrew insertion” Lasers Med Sci (ISI Kapsamında) 30, 605-609 (2015). 

A9. F.Ozdemir, M.Tozlu, D.Cakan. “Quantitative evaluation of alveolar cortical bone density in adults with different vertical facial types using cone-beam computed tomography” Korean Journal of Orthodontics (ISI Kapsamında) 44, 36-43 (2014)  

A10. D.Cakan, M.Tozlu, F.Ozdemir. “Cortical bone thickness of the adult alveolar process - a retrospective CBCT study” Australian Orthod J (ISI Kapsamında) 30, 54-60. (2014)  

A11. D. Nalbantgil, M.Tozlu, M.O.Oztoprak. Pulpal Thermal Changes following Er-YAG Laser Debonding of Ceramic Brackets. Scientific World Journal. (ISI Kapsamında) doi: 10.1155/2014/912429 (2014) 

A12. M.Tozlu, D. Germec, F.Ulkur, F. Ozdemir. Maxillary buccal cortical plate inclination at miniscrew insertion sites. Angle Orthod. (ISI Kapsamında) DOI: 10.2319/070914-4801 (2014)  

A13. M. Gunyuz Toklu, D. Germec, M.Tozlu. Periodontal, dentoalveolar, and skeletal effects of tooth-borne and tooth-bone-borne expansion appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop. (ISI Kapsamında)  148(1):97-109 (2015). 

A14. Ulkur F, Germec D, M.Tozlu, Ozdemir F. Three dimensional evaluation of alveolar bone thichness of mandibular anterior teeth in different dento-facial types. Niger J Clin Pract. 2017 yılında basıma kabul edildi.  

 

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 

B1. M.Tozlu, M.O.Oztoprak, D.Nalbantgil, F.Ozdemir, T.Arun. “Comparison of the Plates with the New Designed Spiky Plates” American Association of Orthodontists (AAO) 110thAnnual Session, Bildiri kitapçığı 150, Washington, 2010 

B2. D.Nalbantgil, M.O.Oztoprak, M.Tozlu, T.Arun. “Effect of different application durations of Er-YAG Laser on intrapulpal temperature change ”American Association of Orthodontists (AAO) 110thAnnual Session, Bildiri kitapçığı 145, Washington, 2010 

B3. M.Tozlu, S.E.Yucel, Ç.Demircan, M.O.Oztoprak, D.Germec. “Prevalence Of Different Types Of Cleft Lip And Palate Patients That Were Referred To Orthodontic Clinic Of Yeditepe University Faculty Of Dentistry’’   87. Congress of the European Orthodontic Society, Bildiri kitapçığı 287, Istanbul, 2011 

B4. F.Ozdemir, M.O.Oztoprak, M.Tozlu, D.Nalbantgil. “Effects Of Different Energy Levels Of Er:Yag Laser On Intrapulpal Temperature Change During Debonding’’ 87. Congress of the European Orthodontic Society, Bildiri kitapçığı 251, Istanbul, 2011 

B5. M.Tozlu, D.Nalbantgil, M.O.Oztoprak, F.Ozdemir, T.Arun. “The Mini-Implant Ring: An Appliance To Increase The Stability Of Small Diameter Miniscrew Implants’’ 87. Congress of the European Orthodontic Society, Bildiri kitapçığı 7, Istanbul, 2011 

B6. M.Tozlu, D.Nalbantgil, M.O.Oztoprak, F.Ozdemir. “Effect Of Newly Designed Mini-Implant Ring Apparatus On The Resistance To Migration Of Miniscrews Under Orthodontic Force’’ 87. Congress of the European Orthodontic Society, Bildiri kitapçığı 82, Istanbul, 2011 

B7. M.Tozlu, D.Nalbantgil, F.Ozdemir. “Effects Of A Newly Designed Mini-Implant Ring For Orthodontic Skeletal Anchorage’’ 87. Congress of the European Orthodontic Society, Bildiri kitapçığı 82-83, Istanbul, 2011 

B8. M.O.Oztoprak, E.Işman, O.Işman, M.Tozlu, S.Durduran. “Evaluation Of Geographical Distribution Of Patients Referred To Yeditepe University Orthodontic Clinic’’ 87. Congress of the European Orthodontic Society, Bildiri kitapçığı 212, Istanbul, 2011 

B9. M.O.Oztoprak, Ç.Demircan, D.Nalbantgil, M.Tozlu. “A Questionnaire Study of The Effectiveness and Acceptance of Three Different Types of Toothbrushes’’ American Association of Orthodontists’ (AAO) 111th Annual Session, Bildiri kitapçığı 693, Chicago, 2011 

B10. S. Hepdarcan, A. Acar, M. Tozlu, F. Ulkur. “Interdisciplinary treatment of missing left central incisor due to trauma” International Association of Dental Traumatology (IADT) 18th World Congress on Dental Traumatology, Bildiri kitapçığı 194, Istanbul, 2014 

B11. Murat Tozlu, Derya Germec Cakan, Nigora Azimova, Nihal Durmus Kocaaslan, Ozhan Celebiler. Segmental alveolar distractıon in a patient with a bilateral cleft lip and palate. 91st Congres  of the European Orthodontic Society, June 13-18, 2015 Venice – Italy Bildiri kitapçığı 257, Venedik, İtalya 2015 

B12. Deniz Erda Çelakıl, Murat Tozlu Orthodontic treatment of a Class II malocclusıon using miniscrew anchorage in the buccal interradicular region: case report 91st Congres  of the European Orthodontic Society, June 13-18, 2015 Venice – Italy Bildiri kitapçığı 263, Venedik, İtalya 2015 

B13.  M. Gunyuz Toklu, D. Germec, M.Tozlu. Periodontal, dentoalveolar, and skeletal effects of tooth-borne and tooth-bone-borne expansion appliances. IADR Antalya14-17 Ekim 2015 

B14.  M.Tozlu, D.Nalbantgil, F.Ozdemir. “Mini Implant Ring” 2. Istanbul International Inventions Fair ISIF’17, Bildiri kitapçığı 158, Istanbul, 2-4 Mart 2017 

B15.  Germec-Cakan D, Tozlu M, Azimova N. ''A New Curvilinear Approach for Interdental Distraction Osteogenesis in Cleft Lip and Palate'' 13th International Congress of Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies and 16th Annual Meeting of Indian Society of Cleft Lip, Palate and Craniofacial Anomalies, Chennai 2017. (Poster Sunumu) 

B16.  Çakan D, Çelen N, Tozlu M.  ''Diş ve Diş-Kemik Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Yüz Yumuşak Dokuları Üzerine Transversal Etkileri'' 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 26, Ankara, 2017 (Sözlü Bildiri) 

 

4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  

D1.  M.Tozlu, D.Germeç. “Ortodontide Myofonksiyonel Tedavi Seçenekleri”7tepe Klinik Dergisi 2, 34-42 (2008) 

D2.  D.Nalbantgil, M.Tozlu. “Ortodontide Minivida Kullanımı”7tepe Klinik Dergisi 2, 29-33 (2008) 

D3.  M.Tozlu, M.O.Öztoprak, D.Nalbantgil. “Ortodontide Ağrı Algısı ve Bireysel Farklar”7tepe Klinik Dergisi4, 13-16 (2010) 

D4.  M.Tozlu, M.O.Öztoprak, D.Çakan. ‘’Prefabrike elastomerik aparey ile Sınıf II Maloklüzyonun Düzeltimi: Olgu Raporu’’  Türk Ortodonti Dergisi1, 57-66 (2011) 

D5. M.Tozlu, M.O.Öztoprak, D.Germec, S.E.Yücel, R.B.Nur. ‘‘Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Kliniğine  Başvuran Dudak Damak Yarıklı  Hastaların Dudak Damak Yarığı Tipine Göre Dağılımı’’ 7 Tepe Klinik Dergisi 3, 44-48 (2011) 

D6.  M.Tozlu, M.O.Öztoprak, K.Sayınsu. “Sınıf II Bölüm 1 Hastanın Üst Orta Keser Çekimli Tedavisi: Olgu Raporu”Türk Ortodonti Dergisi 24, 123-129 (2011) 

D7.  M.O.Öztoprak, E.İşman, M.Tozlu, S.Durduran, T.Arun. ''Ortodontik tedavi ihtiyacı olan hastaların coğrafik bilgilendirme sistemi ile bölgelere göre dağılımının incelenmesi'' 7 Tepe Klinik Dergisi 3, 31-36 (2011) 

D8.  M.Tozlu, D.Nalbantgil, M.O.Öztoprak, F.Özdemir. Mini-implantların devrilmesini önlemede yeni bir yaklaşım Türk Ortodonti Dergisi 24, 170-180 (2011) 

D9.  M.Tozlu, F.Özdemir, D.Nalbantgil. Ortodontik Mini Vida Uygulamasının Biyomekanik Temelleri Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Özel Dergisi 4 (1), 23-30 (2013) 

D10.  F. Ülkür, M.Tozlu, F.Özdemir. Termoplastik Apareylerle Yapılan Ortodontik Tedaviler Orthodontic Treatment with Thermoplastic Appliances. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Özel Dergisi 1 (1), 59-66 (2015) 

D11.  D.G.Çakan, M.Tozlu, N.Azimova. Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Erişkin Tedavileri Treatments of Adults with Cleft Lip and Palate. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Özel Dergisi 2(3):82-90 (2016) 

D12.  Hepdarcan Sırman SS, Özcan M, Tozlu M. Treatment of a Class II case with palatally inserted distalization mechanics in an epilepsy patient. Turkish J Orthod 2017; 30: 61-8. 

 

5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler  

D1.  M.Tozlu, D.Germeç. “Ortodontide Myofonksiyonel Tedavi Seçenekleri”7tepe Klinik Dergisi 2, 34-42 (2008) 

D2.  D.Nalbantgil, M.Tozlu. “Ortodontide Minivida Kullanımı”7tepe Klinik Dergisi 2, 29-33 (2008) 

D3.  M.Tozlu, M.O.Öztoprak, D.Nalbantgil. “Ortodontide Ağrı Algısı ve Bireysel Farklar”7tepe Klinik Dergisi4, 13-16 (2010) 

D4.  M.Tozlu, M.O.Öztoprak, D.Çakan. ‘’Prefabrike elastomerik aparey ile Sınıf II Maloklüzyonun Düzeltimi: Olgu Raporu’’  Türk Ortodonti Dergisi1, 57-66 (2011) 

D5. M.Tozlu, M.O.Öztoprak, D.Germec, S.E.Yücel, R.B.Nur. ‘‘Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Kliniğine  Başvuran Dudak Damak Yarıklı  Hastaların Dudak Damak Yarığı Tipine Göre Dağılımı’’ 7 Tepe Klinik Dergisi 3, 44-48 (2011) 

D6.  M.Tozlu, M.O.Öztoprak, K.Sayınsu. “Sınıf II Bölüm 1 Hastanın Üst Orta Keser Çekimli Tedavisi: Olgu Raporu”Türk Ortodonti Dergisi 24, 123-129 (2011) 

D7.  M.O.Öztoprak, E.İşman, M.Tozlu, S.Durduran, T.Arun. ''Ortodontik tedavi ihtiyacı olan hastaların coğrafik bilgilendirme sistemi ile bölgelere göre dağılımının incelenmesi'' 7 Tepe Klinik Dergisi 3, 31-36 (2011) 

D8.  M.Tozlu, D.Nalbantgil, M.O.Öztoprak, F.Özdemir. Mini-implantların devrilmesini önlemede yeni bir yaklaşım Türk Ortodonti Dergisi 24, 170-180 (2011) 

D9.  M.Tozlu, F.Özdemir, D.Nalbantgil. Ortodontik Mini Vida Uygulamasının Biyomekanik Temelleri Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Özel Dergisi 4 (1), 23-30 (2013) 

D10.  F. Ülkür, M.Tozlu, F.Özdemir. Termoplastik Apareylerle Yapılan Ortodontik Tedaviler Orthodontic Treatment with Thermoplastic Appliances. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Özel Dergisi 1 (1), 59-66 (2015) 

D11.  D.G.Çakan, M.Tozlu, N.Azimova. Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Erişkin Tedavileri Treatments of Adults with Cleft Lip and Palate. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Özel Dergisi 2(3):82-90 (2016) 

D12.  Hepdarcan Sırman SS, Özcan M, Tozlu M. Treatment of a Class II case with palatally inserted distalization mechanics in an epilepsy patient. Turkish J Orthod 2017; 30: 61-8. 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

E1. M.Tozlu, M.O.Öztoprak, K.Sayınsu. “Sınıf II Bölüm 1 Hastanın Üst Orta Keser Çekimli Tedavisi: Olgu Raporu”XI. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri kitapçığı 52, Antakya, 2009 

E2. M.Tozlu, D.Germeç, B.Nur. “Multi-P Aygıtı ile Sınıf II Maloklüzyonun Düzeltimi: Olgu Raporu”XI. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri kitapçığı sayfa 52, Antakya, 2009 

E3. M.O.Öztoprak, D.Nalbantgil, M.Tozlu, T.Arun. “Lazer Tarama Metodunun Seramik Braketlerin Söküm Direncine ve Pulpadaki Isı Değişimine Etkisi” XI. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri kitapçığı 39, Antakya, 2009 (Sözlü bildiri) 

E4. M.O.Oztoprak, E.Işman, O.Işman, M.Tozlu, S.Durduran. “Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D.’na Gelen Hastaların Coğrafik Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla İncelenmesi” XI. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri kitapçığı 73, Antakya, 2009 

E5. M.Tozlu, S.E.Yücel, Ç.Demircan, M.O.Öztoprak. “Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Kliniğine Başvuran Dudak Damak Yarıklı Hastaların Dudak- Damak Yarığı Tipine Göre Dağılımı” 12.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri Kitapçığı 128, Ankara, 2010 

E6. M.Tozlu, M.O.Öztoprak, D.Nalbantgil, T.Arun. “LAZERLİ SÖKÜM: Değişik Işınlama ve Koparma Arası Sürelerde Seramik Braketlerin Kopma Dirençlerinin Karşılaştırılması” 12.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri Kitapçığı 111, Ankara, 2010 

E7. M.Tozlu, D.Nalbantgil, M.O.Öztoprak, F.Özdemir. “Yeni Geliştirilen Mini İmplant Ring Aparatının Ortodontik Kuvvetler Altında Minividaların Sürüklenme ve Devrilme Direncine Olan Etkisi” 12.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri Kitapçığı 127, Ankara, 2010  

E8. M.Tozlu, D.Nalbantgil, F.Özdemir. “Yeni Geliştirilen Mini İmplant Ring Aparatının MinividaStablilitesi ve Kuvvet Direncine Olan Etkisi” 12.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi,Bildiri Kitapçığı 110, Ankara, 2010 

E9. M.O.Öztoprak, Ç.Demircan, M.Tozlu, D.Nalbantgil. ‘‘3 farklı tip diş fırçasının anket çalışması ile hasta memnuniyeti ve etkinliğinin değerlendirilmesi’’ 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi Bildiri kitapçığı 159, Ankara, Ekim 2010 

E10. M.Tozlu, D.Nalbantgil, F.Özdemir. “Küçük Yaştaki Hastalarda Minivida Kaybı Önlenebilir mi?”12.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 93, İzmir, 2011 

E11. F.Ozdemir, M.Tozlu, D.Cakan. “Farklı Yüz Tiplerine Sahip Hastaların Alveolar Kortikal Kemik Kalınlıklarının Bilgisayarlı Tomografi Üzerinde Değerlendirilmesi”13. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri Kitapçığı 43,44, Antalya, Ekim 2012 (Sözlü bildiri) 

E12. A.Acar, M.Tozlu, D.Cakan. “Farklı Yoğunluktaki Kemiklerde Mini-implant Ring Aparatının Minivida Stabilitesi Üzerine Etkisi”13. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 95, İstanbul, Kasım 2013 

E13. F.Ozdemir, M.Tozlu, D.Cakan. “Farklı Yüz Tiplerine Sahip Hastaların Alveoler Kortikal Kemik Yoğunluğunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Üzerinde Kantitatif Değerlendirmesi” 13. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 96, İstanbul, Kasım 2013 

E14. M.Tozlu, S.E.Yücel, N.Gönül, D.Cakan. “Sınıf III malokluzyonun minivida destekli mekanikler ile tedavisi - Olgu sunumu” 13. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 211, İstanbul, Kasım 2013 

E15. F.Ozdemir, M.Tozlu, D.Cakan. “Farklı Sagital Çene İlişkilerine Sahip Yetişkin Hastalarda Alveoler Kortikal Kemik Kalınlığı - Retrospektif bir KIBT Çalışması”13. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 40, İstanbul, Kasım 2013 (Sözlü bildiri) 

E16. F.Ülkür, D. Germeç-Çakan, F. Özdemir, M.Tozlu. “Alt Çeneki Anterior Dişlerin Alveolar Kemik Kalınlığının Farklı Vertikal Yüz Tiplerine Sahip Hastalarda Üç Boyutlu Karşılaştırılması” XIV. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri kitapçığı 124, Ankara, 2014 

E17. M. Günyüz, D. Germeç-Çakan, M.Tozlu. “Hyrax ve Hibrit Hyrax Aygıtlarının İskeletsel, Dentoalveolar ve Periodontal Etkilerinin Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi” XIV. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri kitapçığı 77, Ankara, 2014 (Sözlü bildiri) 

E18. M. Tozlu. “Minivida ile Klinikte Neleri Nasıl Kolaylaştırırım: Temel Uygulama ve güncel Yaklaşımlar” XIV. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri kitapçığı 9, Ankara, 2014 (Kurs) 

E19. RB. Nur, N. Mesgarzadeh, M.Tozlu. “Çift Taraflı Kuvvet Uygulayan Kemik Destekli Molar Distalizasyon Aygıtı-Vaka Raporu ” XIV. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri kitapçığı 284, Ankara, 2014 

E20. M.Tozlu, D. Germeç Çakan, F. Ülkür, F. Özdemir. “Maksillada Minivida Uygulama Bölgelerindeki Bukkal Kortikal Kemik Eğimi ” XIV. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri kitapçığı 164, Ankara, 2014 

E21. M. Tozlu, N. Azimova, S. Diren. “Mini-İmplant Ring Aparatının Sınıf III Malokluzyon Tedavisinde Kullanımı-Olgu Sunumu” XIV. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri kitapçığı 332, Ankara, 2014 

E22. F. Ülkür, G. Kardaş, F. Tezcan, M. Çulha, M.Tozlu, Z. Yılmaz. “Ortodontik Minividaların 3 Aylık Korozyon ve Salgıladıkları İyon Miktarının Ex-Vivo Karşılaştırılması” XIV. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri kitapçığı 214, Ankara, 2014 

E23. M. Mutlu, M. Tozlu. “Sınıf III Malokluzyonun  Mini-İmplant Ring (MIR) Destekli İskeletsel Mekanikler ile Tedavisi-Olgu Sunumu” XIV. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri kitapçığı 315, Ankara, 2014 

E24. M. Tozlu, D. Germeç Çakan, D.Nalbantgil, RB. Nur, F. Özdemir  “Yeni Alveolar Distraksiyon Aygıtıyla Alveolar Yarığın Kapatılması” Dudak Damak Yarıkları Derneği 1. Uluslararası Kongresi, Bildiri kitapçığı 84, Kapadokya, 2014 

E25. Deniz Erda Çelakıl, M. Tozlu. “Sınıf II malokluzyonun bukkal kök arası bölgesine uygulanan minivida ile ortodontik tedavisi-Vaka raporu” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 103, Eskişehir, Kasım 2015 

E26. Aiman Elhadi Elmabruk, M. Tozlu. “Correction of Class II discrepancy using HCIIC (Hybrid Class II Corrector) in a growing patient” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 210, Eskişehir, Kasım 2015 

E27. Sedef Sera Hepdarcan, M. Tozlu. “Sabit ortodontik tel tedavilerini hızlandırıcı yeni bir yöntem ve aygıt – HOT Aygıtı” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 218, Eskişehir, Kasım 2015 

E28. Meltem Mutlu, M. Tozlu. “Sınıf II malokluzyonun minivida destekli mekanikler ile tedavisi-olgu sunumu” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 233, Eskişehir, Kasım 2015 

E29. Talal Mohamed Alhajali, M. Tozlu. “Treatment of Class III with the use of newly designed miniscrew supported appliance ” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 261, Eskişehir, Kasım 2015 

E30. Meltem Mutlu, M. Tozlu. “Polidiestema hastasının minivida destekli mekanikler ile tedavisi-Olgu sunumu” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 273, Eskişehir, Kasım 2015 

E31. Meltem Mutlu, M. Tozlu. “Posterior dişlerdeki kapanış probleminin minivida destekli mekanikler ile tedavisi-Olgu sunumu” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 275, Eskişehir, Kasım 2015 

E32. Sedef Sera Hepdarcan, M. Tozlu. “Dişsel sınıf II hastada minivida destekli çift taraflı molar distalizasyonu” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 276, Eskişehir, Kasım 2015 

E33. Talal Mohamed Alhajali, M. Tozlu. “Evaluation of skeletal and dental effects of a newly designed miniscrew supported Class III corrector on Class III growing patient ” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 278, Eskişehir, Kasım 2015 

E34. Alp Doruk Birli, M. Tozlu. “T Cap sistemi ile molar distalizasyonu ” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 303, Eskişehir, Kasım 2015 

E35. Nigora Azimova, Fulya Özdemir, M. Tozlu. “Manuel Drill frez ile yapılan transmukozal dekortikasyon işleminin diş hareketine etkileri” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 309, Eskişehir, Kasım 2015 

E36. Nasim Mesgarzadeh, M. Tozlu. “Rapid maxillary expansion in a young adult using bone borne and tissue borne expander” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 334, Eskişehir, Kasım 2015 

E37. Nasim Mesgarzadeh, M. Tozlu. “Fixed mini implant assisted orthodontic-orthopedic appliance for crossbite correction and mandibular functional therapy” 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı 336, Eskişehir, Kasım 2015 

E38. M. Tozlu. Dijital Ortodonti ve Şeffaf Plak Tedavisi 5.Dijital Diş Hekimliği Sempozyumu, Kıbrıs, 4-6 Kasım 2016 

 

İdari Görevler  

Eğitim Akreditasyon Kurulu Üyeliği 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri  

Türkiye Ortodonti Derneği 
Türk Diş Hekimleri Birliği 
Avrupa Ortodonti Derneği (European Orthodontic Society) 
Dudak Damak Yarıkları Derneği 
Avrupa Aligner Derneği (European Aligner Society) 

 

Ödüller  

12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, 2010, Poster Bildiri Birincilik Ödülü.
“Yeni Geliştirilen Mini İmplant Ring Aparatının Ortodontik Kuvvetler Altında Minividaların Sürüklenme ve Devrilme Direncine Olan Etkisi”.
Tozlu M.,Nalbantgil D., Öztoprak M.O., Özdemir F. 

Dudak Damak Yarıkları Derneği 1. Uluslararası Kongresi, Bildiri kitapçığı 84, Kapadokya, 2014, En iyi Sunum Birincilik Ödülü 
“Yeni Alveolar Distraksiyon Aygıtıyla Alveolar Yarığın Kapatılması” 
 M. Tozlu, D. Germeç Çakan, D.Nalbantgil, RB. Nur, F. Özdemir  

2nd ıstanbul International Inventions Fair ISIF’17, Bildiri Kitapçığı 158, İstanbul, 2017, Bronz Madalya Ödülü 
Mini Implant Ring 
M. Tozlu, D.Nalbantgil, F. Özdemir